. : : Галерия    
   
Винария 2005, Пловдив
Винария 2005, Пловдив
Винария 2005, Пловдив
Диплом, Винария 2005, Пловдив
Приемно отделение
Ферментационни съдове
Съдове за съхранение
Ферментационни съдове
Общ изглед
Бутилково отделение
Лаборатория
Бутилково отделение
Бъчви за отлежаване
Общ изглед
Лозови масиви
Лозови масиви
Лозови масиви
Лозови масиви
Лозови масиви
Лозови масиви